FOLKLORNA SKUPINA

 PROSVETNEGA DRUŠTVA RUDA SEVER GORIŠNICA
PREDSTAVITEV 
 
FS Gorišnica je bila ustanovljena januarja 2002 z namenom, da se ohranja dediščina naše kulturne preteklosti, starih ljudskih običajev, bogatenje duha do ljudskih pesmi, plesov in iger. 
Skupina prihaja iz ravnine Ptujskega polja, kjer je po mnenju strokovnjakov ohranjeno najstarejše in najbogatejše plesno izročilo na Slovenskem, povezano s prastarimi pustnimi maskami in spremljajočimi šegami, ter svatovskim obredjem. 
Značilnosti plesnega izročila te pokrajine so zibajoči plesi s prožnimi koleni, hitrimi vrtenicami in veliko okretnostjo, pri ljudskem petju pa je značilno večglasje, ki izhaja iz starega rubato načina grlenega petja. 
 
Kostumska podoba skupine je poustvarjena po slikovnem gradivu in raziskavah na območju Gorišnice ter po raziskavah Marije Makarovič na Ptujskem polju in njegovem obrobju iz začetka 20. stoletja. 
 
Plesno - pevske odrske postavitve so deli večjih celot, ki prikazujejo svatovsko in praznično obredje Ptujskega polja. Vse postavitve spremlja ljudski godčevski sestav. 
Folklorna skupina je v svojih skromnih 14 letih delovanja nanizala več kot 150 nastopov, nekatere tudi izven meja Slovenije.   
Skupino trenutno sestavlja 12 aktivnih plesalcev različnih generacij. Mentorica folklorne skupine je gospa Klavdija Vozlič, vodja pa gospa Sandra Sok. 

Izdelava: Alenka Černe s.p. 2016
Valid XHTML 1.0 Transitional